IL Gular - orientering

IL Gular - orientering

www.gular.org
Om IL Gular
Siste nytt
Eventor - terminliste, påmelding & resultater
Turb-o
OPN
tTiMe - tidtaking
DOMA
RSS
... og forum Les siste nytt eller tilføy noe.
Rekruttering
studenter
Nattcup 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11.
Sprintcup 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Klubb-
mesterskap
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Tur-Orientering Tur-orientering er en aktivitet uten tidtaking, uten fastsatt start og mål, og uten fastsatte turdager.
Linker
Påmelding Ved å henvende deg til Eventor får du opp terminer og påmeldingmuligheter for sesongen.

Det minnes om at:

  • Gebyr for etterpåmelding må dekkest av løperen selv, gjelder og stafetter.
  • Påmelding til løp der du ikke starter, uansett grunn, må dekkest av løperen selv.
  • Ferieløp må løperen dekke selv.

  • Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må løperne melde seg på selv.
Kart Kan fås ved henvendelse til:

Svein Linga
Neshaugen 67
5226 Nestun
Tlf.: 55911093 or 55566558 (Jobb)

Styret 2013 Formann
Jan Harald Bakkejord
Apeltunhaugene 99
5238 Rådal
Tlf: 55 91 55 95 (P) / 411 08 109 (M)
Gamle
resultater

IL Gular
webmaster

Last updated

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

[Valid RSS]